Hợp tác trong nước

Chuỗi chương trình NHC Việt Nam Đồng hành cùng Phụ huynh trẻ Bại não

Chuỗi chương trình NHC Việt Nam Đồng hành cùng Phụ huynh trẻ Bại não

Đại diện Viện Nghiên cứu Tâm lý và Phát triển Con người, Trung tâm Tâm lý trị liệu...

Viện Nghiên cứu Tâm lý và Phát triển Con người cùng Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục Phục hồi chức năng VinaHealth trong lễ ký kết hợp tác chuyên môn

Hợp tác chuyên môn can thiệp trẻ đặc biệt

Viện Nghiên cứu Tâm lý và Phát triển Con người hợp tác chuyên môn cùng Trung tâm Nghiên...