Nguyễn Quang Ninh

Nguyễn Quang Ninh

Viện trưởng

Nguyễn Quang Ninh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giới thiệu

Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tâm Lý và Phát Triển Con Người, Phó Giáo sư Sư Phạm, Tiến sĩ Triết học Nguyễn Quang Ninh

Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tâm Lý và Phát Triển Con Người, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ninh

Họ và tên: Nguyễn Quang Ninh

Ngày tháng năm sinh: 18/02/1947

Nơi sinh: Hưng Yên

Nơi công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên ngành Sư phạm

 • Cử nhân Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam (1968)
 • Tiến sĩ Triết học, ngành Sư phạm – Tâm lý học (1993)
 • Phó Giáo sư, Chuyên ngành: Sư phạm, (1996)
 • Bằng Cử nhân, Bằng tiếng Anh, Hệ Tại chức, loại Giỏi, Đại học Quốc gia Hà Nội (2007)
 • Phương pháp giảng dạy Dự án phát triển giáo viên tiểu học, Study Tour, được tổ chức bởi Khoa Giáo dục, Đại học Calgary Canada (2007)

Quá trình công tác

 • 1968 – 1975: Giảng viên Nhập môn Ngôn ngữ học & Phong cách tiếng Việt & Tiếng Việt thực hành tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I
 • 1975 – 1977: Chuyên gia Tiếng Việt dạy Tiếng Việt cơ bản & Tiếng Việt chuyên nghiệp tại Đại học Sư phạm Sầm Nưa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • 1977 – 2012: Phó Trưởng khoa Ngữ văn, Trưởng bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Việt tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I

Các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

 • Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục 1996, tại Trường cán bộ quản lí Giáp Bát
 • Bồi dưỡng chuyên môn tại Trường đại học Calgari (Canada) năm 2006
 • Các lớp bồi dưỡng khác cho cán bộ giảng dạy ĐHS

Các chức vụ đã kinh qua

 • Phó Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • Trưởng bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Ngữ văn

Đã tham gia công tác tại các nước

 • Liên Xô cũ
 • Tham dự khóa đào tạo Phương pháp giảng dạy tại Canada (2007)
 • Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Việt tại Bangkok, Thái Lan (2007)
 • Dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào, tại Đại học Sư phạm Sầm Nưa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (1975 – 1977)
 • Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Việt tại Pnongpenh, Campuchia (1989)
 • Dạy tiếng Việt cho sinh viên Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc (2016)

Hoạt động khoa học

 • Tác giả của nhiều bộ sách giáo khoa phổ thông:

+ SGK Tiếng Việt lớp 9;

+ SGK Làm văn 10, 11;

+ SGK Ngữ văn 6.

 • Ủy viên Hội đồng thẩm định SGK Cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2000, 2001, 2002
 • Tham gia nhiều Dự án của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao:

+ Dự án phát triển giáo viên Tiểu học;

+ Dự án THCS Vùng khó khăn nhất;

+ Dự án Biên soạn sách Tiếng Việt cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài;

+ Dự án giáo dục song ngữ;

+ Dự án “Phát triển tiếng Việt” cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

 • Viết giáo trình bậc Đại học về Phương phát dạy học Tiếng Việt
 • Hướng dẫn thành công 15 Luận án tiến sĩ chuyên ngành Phương pháp dạy học.
 • Hướng dẫn thành công hàng 100 luận văn Cao học

Các sách và bài báo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ninh có nhiều sách và bài báo đã in. Dưới đây là một số cuốn tiêu biểu đã viết cùng các tác giả khác hoặc là chủ biên:

 • Ngữ pháp văn bản và việc dạy học Làm văn, NXB Giáo dục Hà Nội (1985)
 • Sách học và sách giáo viên Tiếng Việt lớp 9, NXB Giáo dục Hà Nội (1989)
 • Phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXB Giáo dục Hà Nội (1990)
 • Giáo trình Ngữ pháp văn bản , NXB Giáo dục Hà Nội (1994) 
 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành, NXB Giáo dục Hà Nội
 • Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt (Trung học), NXB Giáo dục Hà Nội
 • Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, NXB Giáo dục Hà Nội (2007)
 • Một số vấn đề dạy học viết và nói theo định hướng giao tiếp ở tiểu học, NXB Giáo dục Hà Nội (1998)
 • Giáo trình Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt, NXB Giáo dục Hà Nội (1996)
 • Tự học, tự kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn lớp 12, NXB Giáo dục Hà Nội (2009)
 • Sách lớp và sách giáo viên Soạn văn lớp 10, NXB Giáo dục Hà Nội (1990)
 • Sách lớp và sách giáo viên Ngữ văn lớp 6, NXB Giáo dục Hà Nội (2002)
 • Đồng chủ biên SGK, SGV tiếng Jrai từ lớp 2 đến lớp 5 (2014)
 • Giáo trình Tiếng Việt trong thực tiễn (Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm, chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn) NXB Giáo dục Hà Nội (2001)
 • 100 bài tập sử dụng dấu câu trong tiếng Việt, NXB Giáo dục Hà Nội (2003)
 • SGK Rèn kĩ năng sử dụng tiếng Việt và Hán Việt, NXB Giáo dục Hà Nội (2005)

Ngoài ra, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ninh còn là tác giả, chủ biên hoặc đồng chủ biên của nhiều bộ sách giáo khoa về dạy tiếng.

Luận án và luận văn

 • Luận án: “Giai điệu thơ Tố Hữu”, ĐHSP Hà Nội (1972)
 • Luận án: “Hệ thống bài tập nâng cao kĩ năng dựng đoạn văn cho học sinh phổ thông”, Đại học Sư phạm Hà Nội (1993)